Chính Sách Bảo Mật

Thông tin Cá nhân chúng tôi thu thập và Lý do thu thập

Nhận xét

Khi khách truy cập để lại nhận xét trên trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu nhận xét, cũng như địa chỉ IP và chuỗi user agent của trình duyệt để hỗ trợ phát hiện spam.

Một chuỗi ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của bạn (còn được gọi là hash) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem liệu bạn có sử dụng nó không. Chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar có sẵn tại đây. Sau khi nhận được sự chấp thuận của bạn về nhận xét, hình ảnh hồ sơ của bạn sẽ hiển thị công khai trong ngữ cảnh của nhận xét của bạn.

Phương tiện

Nếu bạn tải lên hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh có chứa dữ liệu về vị trí nhúng (EXIF GPS). Khách truy cập vào trang web có thể tải xuống và trích xuất bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Biểu mẫu liên hệ

Khi bạn điền vào biểu mẫu liên hệ trên trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu bạn nhập.

Cookie

Nếu bạn để lại một nhận xét trên trang web của chúng tôi, bạn có thể chọn lựa lưu tên, địa chỉ email và trang web của mình trong cookie. Đây là để tiện lợi cho bạn để không cần phải điền thông tin của mình mỗi khi bạn để lại một nhận xét khác. Những cookie này sẽ tồn tại trong một năm.

Nếu bạn truy cập vào trang đăng nhập của chúng tôi, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định xem trình duyệt của bạn có chấp nhận cookie không. Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân và sẽ được loại bỏ khi bạn đóng trình duyệt của mình.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi cũng sẽ thiết lập một số cookie để lưu thông tin đăng nhập của bạn và các lựa chọn hiển thị màn hình của bạn. Cookie đăng nhập tồn tại trong hai ngày và cookie lựa chọn màn hình tồn tại trong một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ tôi”, đăng nhập của bạn sẽ tồn tại trong hai tuần. Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản của mình, cookie đăng nhập sẽ bị loại bỏ.

Nếu bạn chỉnh sửa hoặc xuất bản một bài viết, một cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt của bạn. Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân và chỉ đơn giản là chỉ ra ID bài viết của bài viết bạn vừa chỉnh sửa. Nó sẽ hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung nhúng từ các trang web khác

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung nhúng từ các trang web khác hoạt động cùng cách như khi khách truy cập đã truy cập trang web khác.

Những trang web này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng mã theo dõi bên thứ ba bổ sung và theo dõi tương tác của bạn với nội dung nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung nhúng nếu bạn có tài khoản và đã đăng nhập vào trang web đó.

Phân tích

Chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ phân tích để thu thập dữ liệu về cách sử dụng trang web của chúng tôi.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai

Không có ai.

Bảo lưu dữ liệu của bạn trong bao lâu

Nếu bạn để lại một nhận xét, nhận xét và siêu dữ liệu của nó được bảo lưu vĩnh viễn. Điều này là để chúng tôi có thể nhận ra và phê duyệt bất kỳ nhận xét tiếp theo nào tự động thay vì giữ chúng trong hàng chờ kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (ngoại trừ việc họ không thể thay đổi tên người dùng của họ). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Quyền của bạn với dữ liệu của bạn

Nếu bạn có tài khoản trên trang này hoặc đã để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu nhận một tệp dữ liệu xuất khẩu của dữ liệu cá nhân chúng tôi lưu trữ về bạn, bao gồm dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào chúng tôi lưu trữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi bắt buộc phải lưu trữ cho mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

New Bookmakers

Sòng Bạc Thượng Lưu

Game Bài Phái Mạnh

Game Bài Đẳng Cấp

Thiên Đường Game Bài

Game Bài Đại Phú Quý

Game Bài Las Vegas